HAPA SAGLYK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

BSGG/ÝUNISEFhapa saglyk-iň ýakynda çap eden hasabatyna görä, hapa saglygy goraýyş edaralary dünýäde 3,85 milliard adamy kesel we infeksiýa ýokuşma töwekgelçiligine salýar. Bu ýagdaýy gowulandyrmak pandemiýadan soňky dikeldiş we taýýarlyk üçin zerurdyr.

Sabyn we suw ýaly esasy arassaçylyk hyzmatlary dünýädäki saglyk öýleriniň ýarysynda elýeter däl.

688 million adama sanitariýa hyzmatlary bolmadyk saglyk öýlerinde hyzmat edilýär.

"Hapa şertler göwreli eneler, täze doglan bäbekler we çagalar üçin ölüm howpludyr" diýip, UNISEF-iň wekili Kelly Ann Naylor belleýär.

Her ýyl takmynan 670,000 täze doglan bäbek sepsisden ölýär.

Gowy habar: 2030-njy ýyla çenli iň ösmedik 46 ýurduň saglygy goraýyş edaralarynda esasy "WASH" (suw, sanitariýa we gigiýena) hyzmatlaryny ýyllyk adam başyna 1 dollardan arzan bahadan berip bolar.

  • 49 gezek okalan