COCA-COLA-NYŇ MEKSIKADAKY TUTANÝERLILIGI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

coca cola meksikadaMeksika kämillik ýaşyna ýetmediklere ýaramaz iýmitleri we şekerli içgileri satmak gadagançylygyny girizdi, ýöne ýurtda iň elýeterli içgi bolan Coca-Cola entegem ýokary derejelerde kabul edilýär. Kompaniýanyň lobbi güýji "eýgertmejege" meňzeýär.

Emma: Meksikada semizlik we süýji keseliniň derejesi juda ýokary bolsa-da, halkyň şeker bilen bagly kesellerden habardarlygy has artýar. Şeker salgydy girizileni bäri, Meksika adam başyna alkogolsyz içgileriň sarp edilişinde dünýäde birinji orundan dördünji orna düşdi.

Çeşme

  • 286 gezek okalan