ABORT – ÇYKALGA DÄL

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (6 Ses)

abort cykalga dal

 

MÄHRIBAN JORA WE DOST!

Gynansakda, zenan öz durmuşynda diňe bir bäbekhana çaga dogurmak üçin aýagyny basman, abortyň kömegi bilen çagasyndan dynmak üçin lukmanyň otagyndan hem ätlemeli bolýar. Şu eliňe alan kitapçaňda zenan üçin wajyp bolup görünýän ikinji çözgüdiň howply taraplaryna degişli soraglar babatda gysgaça maglumat berilýär. Kitapçadaky abort barada lukmançylyk jähtinden dogry maglumatlar saňa öz çözgüdiňi saýlap almana kömek berer diýip umyt edýäris.

Saýtyň işgärler topary.

KITAPÇANY AÇMAK ÜÇIN ÇEP TARAPDAKY SURATA BASYŇ!!!
(KITAPÇA PDF FORMATYNDA ≈ 2.4 MB)

  • 610 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Okyjy

Gyzykly, düşnükli maglumat. Abort barada düşünjäm örän azdy. Okap köp zatlara düşündim. Aýal maşgala öz saglygyna öz eli bilen "palta" urdugy bolyarda. Iň howpsyz çykalga-diňe maşgalany meýilleşdirme diýip düşündim.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location