ORGAZM BILEN EÝAKULÝASIÝANYŇ ARASYNDA NÄME TAPAWUT BAR?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (6 Ses)

jynsy terbiye 3Erkek adamlarda diňe eýakulýasiýanyň bolmagy netijesinde orgazma ýetilýändir. Şonuň üçin hem, bu iki düşünje erkeklerde baglanşykly bolup, eýakulýasiýa lezzet almak duýgusyna getirýän hadysa höküminde seretmek bolar.