ERKEK ADAM SUW HOWDANYNDA, AÝALYŇ ÝANYNDA DÖKENDE GÖWRELI BOLUP BILÝÄRMI?

1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

jynsy terbiye 5Suw howdanynda, aýalyň ýanynda erkek adamda eýakulýasiýa bolup döl dökülende aýal göwreli bolup bilmeýär. Muny lukmanlar birnäçe sebäpler bilen düşündirýärler:

↪ Spermatozoidler belli bir temperaturada (360C) ýaşamaga ukyplydyrlar;

↪ Howdandaky hlor spermatozoidler üçin dargadyjy maddadyr;

↪ Spermatozoidler suwuň garşylygyny ýeňip geçmäge we özleri aýal jyns agzalaryna düşmäge ukyply däldirler;

↪ Galyberse-de, suwda ýüzmek üçin niýetlenen eşik (kupalnik) spermatozoidlere jyns agzalaryna "girmekden" goraýandyrlar.

Ýöne başga ýagdaý barada aýdyp geçmek möhümdir: eger jynsy gatnaşyklar suwda geçirlen bolsa, göwrelilik galyp biler.