MÄNSPLEÝNIŇ NÄME?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.75 (4 Ses)

mansplaining isMÄNSPLEÝNIŇ (IŇLISÇE: MANSPLAINING)

1. Erkegiň, hamana has gowy bilýänsiräp, aýala bir zat düşündirjek bolmagy.

2. Patriarhal jemgyýetiň aýalda özüne bolan ynamsyzlyk we özüni çäklendirmek häsiýetlerini terbiýelemegi, şol bir wagtyň özünde erkekde, sebäpsiz, aşa özüne göwni ýetme häsiýetini terbiýelemegi.

Çeşme: UN Women

  • 760 gezek okalan