Image
Covid-19 Bilmeliler

Gadyrly okyjy, biz 3 ýylyň içinde seniň üçin СOVID-19-a degişli takmynan 400 sany makalalardyr maglumatlar toplumyny döretdik. Munuň içine hepdelik ylmy habarlar, okyjylaryň soraglaryna jogaplar, infografikalar, hasabatlar, ýurdumyzdaky we dünýädäki ýagdaýlara synlar we Türkmenistanyň Saglyk Ministrligine hem-de BSGG-a ýüzlenme hatlarymyz girýär. СOVID ýagdaýlarynyň haýal özgermegi bilen, biz hepdelik СOVID habarlaryny çap etmegi goýýarys. Emma, yzygiderli çykarýan saglyk habarlarymyzy Instagram, Twitter hasaplarymyzda we saýtyň baş sahypasynda okap bilersiň. Ýatlatsak, Türkmenistan dünýäde СOVID-19 hadysalaryna we adam ýitgilerine degişli sanlary habar bermedik ýurt bolmagyna galýar.

Ýazylanlardan

Sentýabr 11, 2019

SEN ÇÖLLEŞME BARADA NÄME BILÝÄRSIŇ?

2003 gezek okalan

Iýul 11, 2011

GÖZE GARA SUW INME KESELI (GLAUKOMA)

7957 gezek okalan

Mart 07, 2018

8-NJI MART: GÜN TERTIBI

3011 gezek okalan

Aprel 06, 2020

PLASTIK ZYŇYNDYLARYMYZ NIRÄ GIDÝÄR?

1666 gezek okalan

Mart 31, 2011

WARIKOZ

5707 gezek okalan

Sentýabr 04, 2017

ÇAGA TERBIÝESINIŇ KÖNE KANUNLARY

6312 gezek okalan

Dekabr 18, 2019

DAMJALY SUWARYŞ? IŇ AŇSADY ELDE ÝASAMAK

1878 gezek okalan

Iýun 06, 2011

PEŞEW WE JYNS ÝOLLARYNYŇ KÖMELEKLI KESELI

8638 gezek okalan