YSSY HOWANYŇ ÇAGALARA SALÝAN HOWPY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (1 Ses)

yssy howa howpyKlimat krizisiniň bäbekleriň we ýaş çagalaryň saglygyna salýan howpy barha ulalýar. Täze çap edilen barlaglar ýygyndysyna görä:

↪ Daniýada we Hytaýda geçirilen barlaglar howa hapalanmasy bilen pes önelgeliligiň arasynda baglanyşyk tapdylar.

↪ Göwreli enäniň tebigy ýangynlardan çykýan tüsseden dem almagy çaganyň kemli dogulma ähtimallygyny iki esse ýokarlandyrýar.

↪ Awstraliýada geçirilen barlag ýokary temperaturalaryň çaganyň ir dogulmagyna sebäp bolýandygyny görkezdi.

↪ Yssy howanyň çagalaryň çalt semremegine getirip bilýändigi ýüze çykaryldy – bu bolsa çaganyň geljekde semizlikden ejir çekme ähtimallygyny artdyrýar.

↪ Nýu Ýork şäherinde gyzgyn temperaturalar tiz kömek otagyna getirilýän çagalaryň sanyny artdyrdy.

  • 90 gezek okalan