WAKSINANYŇ BIR DOZASY MAÝMYN MAMASYNYŇ ÝOKUŞMASYNY AZALTDY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (2 Ses)

waksina yokusmany azaltdyLondonyň jynsy saglyk klinikalarynda geçirilen uly ylmy barlaga görä, mama kesellerine garşy modifisirlenen Ankara (MVA-BN) waksinasynyň bir dozasyny alan pasiýentleriň arasynda maýmyn mama (iňlisçe: mpox) keseliniň ýokuşma hadysalary azalypdyr. Barlagyň netijeleri waksinanyň netijeliligini kesgitlemek üçin syýasatçylara peýdalydyr. Emma, waksinanyň täsirsizlik derejesini we immunitetiň jogap beriş dowamlylygyny has gowy anyklamak üçin köptaraplaýyn barlaglar zerur.

  • 365 gezek okalan