MEDISINA SÖZLÜKLERI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.94 (108 Ses)

Medisina terminleriniň
rusça-latynça-türkmençe
sözlügi

DJVU

INDIR

Üç dilli lukmançylyk sözlügi,
Aşgabat, TDKP neşirýaty,
2005 ý.

PDF

INDIR

Parahatçylyk Korpusynyň gatnaşmagynda
"Dermanlaryň Gözükdirijileri Goşmaça"

PDF

INDIR

  • 20270 gezek okalan