• Makalalar
  • Ruhy keseller
  • Umumy
  • ÝAKYNLARYMYZYŇ ÖZÜNI HELÄKLEMESINIŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALYP BILERIS?

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

ÝAKYNLARYMYZYŇ ÖZÜNI HELÄKLEMESINIŇ ÖŇÜNI NÄDIP ALYP BILERIS?

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 5.00 (3 Ses)
  • 1105 gezek okalan