• Makalalar
  • Sagdyn durmuş
  • Erkek saglygy
  • ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.46 (24 Ses)

erkek bola

Suratyň awtory: KÄ

  • 1188 gezek okalan
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Hakyky,yone gyzlar dusunmezler!

Mojek
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Kop sag bolun gaty gowy goyupsynyz gyzlar şoña dùşùnanok eger mumkin bolsa imo-dada sol sahypañyzy acyp reklama edin gyzlaryn kopusi imo giryar gorsinler hayys etyan...

Ýakup
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Gaty dogry ! Gorkezilipdir indi muny gorup gyzlar dusunermika ! Ay dusunmeyaler sular yalak kyn durmusda oylenaymegem gaty kyn, gullugam kyn ,oylenmegem,elitka jayam,hakykata gorkezipsin dusunsinlerda yogsam oglanlar omruni masturbasiya edip...

Gaty dogry ! Gorkezilipdir indi muny gorup gyzlar dusunermika ! Ay dusunmeyaler sular yalak kyn durmusda oylenaymegem gaty kyn, gullugam kyn ,oylenmegem,elitka jayam,hakykata gorkezipsin dusunsinlerda yogsam oglanlar omruni masturbasiya edip gecmeli bolyalar!

Dowamy
jeyhun
COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Shunung uchin erkeklerimiz ir olyar. Yagdaylar gozgyny. Yashalra bashga gymmatlyklar undelmeli. Oglanlarymyz gyz tapmaryn diyip gyz gorse oylenyar mes, okuwsyz serial gorup yashayna gyzlarymyz gaty kan. Erkek omruni kemeldyar.

atsyz
Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location