• Makalalar
  • Wajyp meseleler
  • AIDS
  • 1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

Üns ber! Saýtyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtda berilýän maglumatlar esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salyp biler. Saýtdaky makalalar, materiallar we beýleki maglumatlar bilim maksatly bolup, lukmanyň bejergisiniň ýa-da maslahatynyň ýerini tutup bilmeýär.

1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)
  • 3248 gezek okalan