• Makalalar
  • Wajyp meseleler
  • AIDS
  • 1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

1-nji DEKABR - AIDS KESELINE GARŞY GÖREŞMEGIŇ HALKARA GÜNI

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.67 (6 Ses)
  • 2772 gezek okalan