KARIKATURAÇYNYŇ GÖZI BILEN

  • Hyzmatdaşymyz
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.89 (9 Ses)

MAŞGALADAKY AÝAL-GYZLARA GARŞY ZORLUGYŇ EWOLÝUSIÝASY

  • 156 gezek okalan

Teswirler (2)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Aymyrat

[quote name="Teswirçi"]Düşünen bar bolsa düşündirişini ýazaýmasa teswir edip, men-ä düşünmedim muňa.[/quote]<br />Meniñ hem IQ-um ÿetmedi

 
  1. Teswirçi

Düşünen bar bolsa düşündirişini ýazaýmasa teswir edip, men-ä düşünmedim muňa.

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location