GEMORROÝY KESMÄN NÄDIP BEJERMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.20 (10 Ses)

Hormatly okyjy!

Babasyl keseli (gemorroý) – öz geçişi boýunça ýaýbaňlaşýan dowamly kesel bolup, derman serişdeleri bilen bejergi (melhemler, şemler) wagtlaýyn netijäni berip biler.

Babasyl keseli ýüze çykyş derejesi we gaýraüzülmelerine baglylykda hirurgiki bejergini talap edip biler.

Bu keseliň geçişi, geçirilýän bejergi çäreleri barada has doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Babasyl keseli" atly makaladan alyp bilersiňiz.

Hormat bilen, Lukman.

  • 3841 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Gulay

Salam, hormatly lukman! Zenan mashgalalaryn aydaky keseli wagtynda bolman, ay gecip bolan yagdayyna nahili maslahat berersiniz???

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location