OBLEPIHA ÝAGYNYŇ PEÝDASY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.57 (7 Ses)

Hormatly Abdulla!

Oblepiha ýagy oblepiha ösümliginiň (türkmen dil. – çasaran, çasargan) miwesinden we ýapragyndan alnyp, ol karotina, E witaminine, olein, palmitin, linol turşulyklaryna, hlorofilli maddalara baýdyr. Onuň alawlama garşy täsiri, şikesleri bitiriji, dikeldiji häsiýetiniň belliligi üçin, bu ýag aýal keselleriň bejergisinde (ýatgynyň boýunjygynyň eroziýasy, jynshananyň sowuklamasy), aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keselinde, deriniň şikeslenmelerinde giňden ulanylýar.

Aşgazanyň we oniki barmak içegäniň baş keselinde bu ýag 1 çaý çemçeden günde 2-3 gezek kabul edilýär. Gyzylödekden ýagyň çalt geçip, saklanma mümkinçiliginiň bolmaýanlygy sebäpli, bu ýagy onuň eroziýa keselinde ulanma az täsirli bolup biler. Şeýle-de, bu ýagy öt haltanyň alawlama we daş keselinde, bagryň, aşgazanasty mäziň alawlama kesellerinde kabul etmekden saklanmalydygyny aýratyn bellemelidir.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1821 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location