SEMIZLIGIŇ DEREJELERINI NÄHILI ANYKLAMALY?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.26 (19 Ses)

Hormatly okyjy!

Semizligiň derejelerini anyklamaga kömek edýän dürli usullar işlenilip düzülen bolsa hem, semizligiň derejesini bedeniň agramynyň indeksi boýunça kesgitleme has ýörgünli bolup, ol bütin dünýäde ulanylýandyr.

Hasaplama şeýle çeçirilýär: bedeniň agramy (kg) / boýuň inedördül metri. Bu formula boýunça beden agramynyň indeksini kesgitläp, aşakdaky tablisanyň kömegi bilen netije çykaryp bilersiňiz:

 Beden agramynyň indeksi

 Adamyň agramynyň boýuna bolan gatnaşygy

16 we ondan pes

Beden agramynyň aşa ýetmezçiligi

16-18,5

Beden agramynyň ýetmezçiligi

18,5-24,9

Kadaly beden agramy

25-29,9

Beden agramynyň artykmaçlygy

30-34,9

Semizlik I dereje

35-39,9

Semizlik II dereje

40 we ýokary

Semizlik III dereje

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 859 gezek okalan

Teswirler (3)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. mekan

salam hormatly lukman musgul beterleshyan destrfiya erbo keselinin bejergisini aydayn

 
  1. mekan

singili nadip ayyrmaly

 
  1. mekan

salam hormatly lukman ostrohonduroz boyun agry keselinin bejergisini aydayyn name etmelsini

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location