NÄME ÜÇIN GÖWRELILIKDE GÖWÜSLER GATAÝAR?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.29 (7 Ses)

Hormatly okyjy!

Göwüsleriň ulalyp, gatamagy, olaryň duýgur bolup agyrmagy göwrelilik bilen bagly alamatlardyr. Göwreliligiň emele gelmegi bilen, böwreküsti mäziň we estrogen, progesteron gormonlarynyň täsiri bilen göwüslerde ýagyň ýygnanmalary, süýt ýodajyklarynyň giňelmegi, gan aýlanşygynyň ýokarlanmagy bolup geçýär. Bu alamatlar esasan göwreliligiň 11-12 hepdesine çenli aýdyň bildirip, soň aýrylyp gidýändirler. Göwüslere süýdüň inmegi üçin jogapkär gormon prolaktin bolsa, onuň mukdaryny progesteron kadalaşdyrýandyr. Göwreliligiň 5-6 aýlarynda göwüslerden birinji, oguz süýdüne meňzeş ak suwuklyk bölünip çykýandyr.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1978 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. bilesigelji

Salam hormatly lukmanlar ilki bilen añsat bolmadyk käriñizde uly üstinlikler we öñe gidişlikler arzuw edýärin. Meniñ size soragym: anal jyns gatnaşygyndan soñ göwrelilik ýüze çykyp bilermi ?!

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location