DAŇLAN ÝATGYNYŇ TURBALARYNY DIKELTMEK MÜMKINMI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.75 (8 Ses)

Hormatly okyjy!

Hirurgiki usul bilen daňlan ýatgynyň turbalaryny wagtyň geçmegi bilen açdyrma mümkinçiligi juda pesdir. Bu kynçylyk ýatgynyň turbalaryny (onuň geçirijiligini hem) dikeltmäge gönükdirilen plastiki operasiýanyň geçirilmegini talap edýär. Plasiki (dikeldiji) operasiýa bolsa öz gezeginde ýörite enjamlary we lukmanyň taýýarlygyny talap edýär. Şeýle operasiýalaryň ulanylýandygy baradaky maglumaty Aşgabat şäherinde ýerleşýän "Ene mähri" merkezine ýüz tutup, alyp bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň okyjysy.

  • 2173 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location