Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

JYNSY AGZALAR

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.53 (19 Ses)

Hormatly okyjy!

Çaganyň dogabitdi  bir ýumurtgajygynyň bolmazlygy  (monorhizm) onuň durmuşyna hiç hili ýaramaz  täsir edip bilmeýär. Bir  ýumurtgajygyň işiniň kadaly bolan ýagdaýynda adamda jynsy islegiň döremegi, onuň jynsy ukyby we önelgelilik ýagdaýlary kadaly, adatdaky ýaly bolýandyr.  Bu ýagdaýyň böwrekleriň we ýumurtga haltajygynyň dogabitdi zeperlenmeleri bilen utgaşýanlygyny göz öňüne tutup, ol agzalary barlamagyň zerurdygyny belläsimiz gelýär.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

<<<>>>

  • 4256 gezek okalan

Teswirler (5)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Mekan

Salam lukman men jensym erkek men jyns agzalarmyn yumurtgalygy kawagt damar cekyan yaly bolyar yone bashga heme zatlar gowi shol zatlan caga galmana zyany barmyka

 
  1. Geldi

Lukman men geldi 21 yasymda men gen arkaly sacymyn dusyanligi sebapli Finesteride 1mg 1 hepdelap icdim(gen arkaly sac dumani 24 sagat duruzyan derman) sondan son menin ujudym onki yaly dal men name herekt etmeli maslahat berayin?

 
  1. Artyk

Hormatly lukman men 25 yasymda, oylenmedik. men on bir gezek sorapdym busaganymdan son sary renke menzes suwuklyk cykya sol adaty yagdaymy diyipdim. Indi su gunler ol cykyan suwuklyk ak renkde welin adaty yagdaya owruldimika Siz sony mumkin bolsa...

Hormatly lukman men 25 yasymda, oylenmedik. men on bir gezek sorapdym busaganymdan son sary renke menzes suwuklyk cykya sol adaty yagdaymy diyipdim. Indi su gunler ol cykyan suwuklyk ak renkde welin adaty yagdaya owruldimika Siz sony mumkin bolsa mana dusundurip maslahat berayseniz minnetdar bolardym.

Dowamy
 
  1. Maksat

Salam lukman,Menin ejemin ayagynyn okjesine sunk osyamis sony name edip bolorka eger mumkin bolsa maslahat berayin hayys etyan

 
  1. murat

salam lukman sizden sorajak zadym V-PILLS hakda sorajakdym V-PILLS hergun ikitabletgeden ichsen irden agshamyna sagat bellap erkek adamyn chlenini osurya hemmde guyshlendirya diyar osdiren 4-7 sm aralykda ozya adama zyyansyz diyar siz doly...

salam lukman sizden sorajak zadym V-PILLS hakda sorajakdym V-PILLS hergun ikitabletgeden ichsen irden agshamyna sagat bellap erkek adamyn chlenini osurya hemmde guyshlendirya diyar osdiren 4-7 sm aralykda ozya adama zyyansyz diyar siz doly dushundurup berseniz shol derman hakda zyyany barmy yokmy shol barada kyn gormeseniz

Dowamy
 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location