JYNSY GATNAŞYGYŇ ÝYGYLYGY SAGLYK ÜÇIN ZYÝANLYMYKA?

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.92 (73 Ses)

Hormatly okyjy!

Adamlar jynsy islegi we işjeňliginiň ýüze çykyş derejesi boýunça dürli-dürli bolup, ol ýagdaý beden aýratynlyklaryna baglydyr. Ýöne çenden aşa seksual işjeňlik, wagtyň geçmegi bilen ruhy gamgynlylyga, uky bozulmalara, gaharjaňlyga, ýadawlylyga, jynsy gowşaklyga getirip biler. Juda ýygy geçýän jynsy gatnaşyklarda, kadaly gatnaşyklara ýardam berýän biologiki suwuklyklaryň bölünip çykmasynyň yza galýandygy sebäpli ýaramly, lezzetli keýp alma duýgulary peselýär, olaryň ýitiligi ýitýär.

Käbir seksopatologlaryň bellemegine görä, juda ýygy geçýän jynsy gatnaşyklar, jynsy işjeňligi kadalaşdyrýan merkezleriň dartgynlylygynyň ýokarlanmagyna getirip, bedeniň garrama ýagdaýynyň wagtyndan öň, has ir başlanmagyna hem itergi berip biler.

Siziň ýagdaýyňyzda, uzak wagtdan soň, jynsy gatnaşyklary bir gezek tapgyrlaýyn ýygy geçirmek hiç hili ýaramaz täsirlere getirmez diýip pikir edýärin.

Öz seksual aýratynlyklaryňyza, ýaşyňyza görä, jynsy gatnaşyklary kadaly geçirip, hemişe seksual „açlygy“ duýup gezmek lukmanlar tarapyndan dogry hasaplanýar.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

 • 35322 gezek okalan

Teswirler (32)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. Kemal

baaah ozunizi ayyan

 
 1. Vitaliy

— виталий Больно писать особенно в конце жжет до слез и после моче испускания тоже жжет постоянно. Бесконца хочется в туалет. И присутсивует какая то тянушяя боль внизу живота несильная. Подскажите что делать? ответить Подробнее:

Dowamy
 
 1. Serdar

Salam lukman toy edenimize 6 ay boldy yone bizde entagem uytgesiklik yok nadip gowreli bolmaly sol barada maslahat berayinda!!!!!!

 
 1. Myrat

Hayys lukman maslahat berayin Saç dusmanin onuni alyp bolarmyka

 
 1. Myrat

[quote name="Myrat"]Men myrat Allayew[/quote]<br />Salam Lukman. MEN 16 yasymda beter sacym dusya namedenka aydyp berayseniz HAYYS

 
 1. Myrat

Men myrat Allayew

 
 1. Maksi

Salam lukman. Gyz bn soyusheninde onun gyzlygynyn abatmy ya-da daldigini nahili bilip bolar

 
 1. Rahym Gurbanov

Sawgol lukman tasirli mowzuk

 
 1. jemal

sowuklama name peyda edya men gyz yone sheyle sowuklamam bar tamponsyz sivecsiz naili bolyar hem menden bir hili ak bolekler gaytyar bilim vagtynda gelya

 
 1. Melekhan

Howp diyipsiniz lukman!mende howp bolar yaly asakdaky yazysym yaly mende hichili uytgesme bolmada? Acyk aydyp berayseniz hayyyst?men onda hokman lukmana gorkezmelimi ya gyzlyk perdanin yerindedigini anladyp bilermi?lukmanjan

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location