Üns ber! Biziň saýtymyzyň esasy maksady Siziň saglyk babatdaky gözýetimiňizi giňeltmekdir. Şonuň üçin-de, saýtyň sahypalarynda berilýän maglumatlaryň esasynda öz-özüňi bejermek maslahat berilmeýär. Öz-özüňi bejermeklik düýpli kynçylyklara uçradyp, janyňyza howp salmagy ähtimal. Lukmanlar saýtyň üsti bilen size bejeriş berip bilenoklar. Lukmanlaryň jogaplary, makalalar, jemgyýetçiligiň teswirleri diňe maslahat hökmünde kabul edilmeli.

ILKINJI GIJE

 • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 3.72 (315 Ses)

Hormatly okyjy!

Ilkinji gijeden soň ýyrtylan gyzlyk perdesiniň gyralarynda dörän çişginlilik, gan toplanmalar aýrylýança, azyndan 3-4 gün jynsy gatnaşyklardan saklanmaklyk maslahat berilýär.

Bu ünslülik ýaranyň çalt bitmegine, döräp biljek agyryly duýgularyň öňüni almaga ýardam berer.

Bu sorag barada doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ilkinji gijäniň pynhan syrlary we... ýalňyşlyklary" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň ginekolog lukmany.

 • 96161 gezek okalan

Teswirler (25)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
 1. merdan

Salam size bir soragym bar gyzlyk emeli yol bilen goydyryp bolyamy. Nahili yol bn goyulya kyn gormeseniz su barada aydyp berayin ???

 
 1. mekan.80

salam lukman men oylenjek bolyan mana ilkinji gije bolmaly zatary aydyp berayin gyn gormeseniz ozumem bilyan welin birden basga isler bolmazsyn diyp gorkyan

 
 1. mekan.80

salam lukman

 
 1. Ok

Ok

 
 1. Bashim

?

 
 1. Teke

gyzlar Teke.1999.

 
 1. yusup

Oglanlara maslahatym jyns isleglerini agyncylykly yagdaylarda kanagatlandyrnan.

 
 1. Betje

[quote name="maral"]Barmak sokulanda name bolyar gyzlyk perde ayrylarmy?nadip ayrylar?gyzlygy yok gyzlarda nahili uytgeshmeler yuze chykyp biler[/quote]<br />Hawa, ayrylýar, ahyrzaman gapyngy kakyp gelyar. Perişdiler Iphon ulanyp oba habar...

[quote name="maral"]Barmak sokulanda name bolyar gyzlyk perde ayrylarmy?nadip ayrylar?gyzlygy yok gyzlarda nahili uytgeshmeler yuze chykyp biler[/quote]<br />Hawa, ayrylýar, ahyrzaman gapyngy kakyp gelyar. Perişdiler Iphon ulanyp oba habar berýarler. Murt, sakgal osyar. Huday tarapyndan berilen 'gudrat" ereyar.Hich zadam uytganok!

Dowamy
 
 1. yslam

Salam

 
 1. maral

Barmak sokulanda name bolyar gyzlyk perde ayrylarmy?nadip ayrylar?gyzlygy yok gyzlarda nahili uytgeshmeler yuze chykyp biler

 
Köpräk teswir ýükle

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location