BILDÄKI AGYRY

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.50 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Bilde, esasan hem gije ýüze çykýan agyrylar osteoporoz (süňkleriň dykyzlygynyň peselmegi), Behterewiň keselinde (ankilozly spondilit), bil bölüminiň oňurgara ingisinde, osteohondroz keselinde biynjalyk edip biler. Oňurga sütüniniň ýagdaýyny anyklamak  üçin kompýuter tomografiýa barlagyny geçmek zerur bolar. Barlagdan geçip, doly maslahaty almak üçin newropatolog lukmanyna ýüz tutuň.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1669 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location