ŞERTNAMANY NÄHILI ÜZMELI?

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 4.00 (20 Ses)

 

Hormatly okyjy!

Saglyk ätiýaçlandyryş pasportynyň şertnamasy bilen baglanşykly ähli düzgünler Turkmenistanyň döwlet kanunlaryna laýyklykda alnyp barylýar. Şuňa degişli soraglar üçin hasapda duran ýa-da ýaşaýan ýeriňizdäki saglyk öyüne yüz tutmaly.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 1279 gezek okalan

Teswirler (1)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş
  1. Ishandurdy

Warikasel keselini tohumlylyga zyyany name? Tohumlylygyn derejesini nadip yokarlandyrmaly. Men bejergisini aldym 2 gezek. Sizin maslahatynyza garasyan

 

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location