ADAMYŇ BEDENINDÄKI TÜÝLERINI ÜTMEGI WE ÝATKEŞLIK

  • Lukman
1 1 1 1 1 Gyzyklylygy: 1.50 (2 Ses)

Hormatly okyjy!

Erkek adamyň öz ýüzüniň tüýlerini aýyrmagy (ütmegi hem) kähalatlarda ýüzüň derisiniň gyjyndyrylmagyna getiräýmese, başga howply täsiriniň bolup bilmejekdigini belläsim gelýär.

Ýüzüň tüýüniň ütülmegi bilen ýatkeşligiň peselmeginiň arasynda hiç hili baglanyşyk ýok.

Ýatkeşligiň peselmeginiň sebäpleri we ony ýokarlandyrmagyň usullary barada has doly maglumaty saýtymyzda ýerleşdirilen "Ýatkeşlik" atly makaladan okap bilersiňiz.

Hormat bilen, saýtyň lukmany.

  • 2263 gezek okalan

Teswirler (0)

Teswir ýazylmandyr, okalanlar barada pikiriňi derrew paýlaş

Pikirleriňizi paýlaşyň

0 Characters
Attachments (0 / 3)
Share Your Location