Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 18 Aprel 2019, Perşenbe

  EKO HEPDELIGI: BIZ BIR HEPDEDE TEBIGATYMYZ WE ÖZÜMIZ ÜÇIN NÄME EDIP BILERIS?

  Her ýylyň aprel aýynyň 22-ne bellenilýän Ýer Gününiň (Earth Day) şanyna, men türkmenistanlylar we öz daşky gurşawy barada alada edýänler üçin eko maslahatlary öz içine alýan täze däp başladasym gelýär.…

  Hyzmatdaşymyz

  155 gezek okalan

 • 10 Aprel 2019, Çarşenbe

  БЕЗДОМНАЯ СОБАКА – ДРУГ ЧЕЛОВЕКА?

  Со времен Азиады, сентября 2017 г. все мы наслышаны о негуманном отношении к бездомным собакам и кошкам в нашем обществе. Отстрелы, отравление, забивание палками и т. д. – негуманные пути…

  Hyzmatdaşymyz

  163 gezek okalan

 • 04 Aprel 2019, Perşenbe

  LUKMAN ÝALŇYŞLYGY

    Salam Saglyk redaksiýasy, Bejergide göýberen ýalňyşlyklary üçin lukman nähili jogapkärçilik çekýär? Okyjy

  Hyzmatdaşymyz

  462 gezek okalan

 • 01 Aprel 2019, Duşenbe

  "ÄRGEREK" – TÄZE TÜRKMEN APP-i

  Mähriban ýaşlar, bu gün Size "Ärgerek" app-ini hödürleýäris. App ökde türkmen hünärmenleri tarapyndan ýasalyp, ýaşlaryň iň möhüm meseleleriniň birini çözmekde ýardam bermek üçin meýilleşdirilen. Bu app ýaşlaryň özlerine taý gözlemekde…

  Lukman

  898 gezek okalan

 • 29 Mart 2019, Anna

  GÖWRELILIK NÄDIP DÖREÝÄR?

  Göwrelilik aýal jyns öýjüginiň erkek jyns öýjügi (spermatozoid) bilen tohumlandyrylyp, öýjükler birleşmesi ýatgynyň nemli bardasyna baryp oturanda döreýändir. Esasy gatnaşyjylar Döl - bu ak reňkli, şepbeşik suwuklyk bolup, düzüminde ýüz…

  Hyzmatdaşymyz

  725 gezek okalan

 • 21 Mart 2019, Perşenbe

  TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

     TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça) TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

  Hyzmatdaşymyz

  352 gezek okalan

 • 19 Mart 2019, Sişenbe

  AÝBAŞY BARADA BILINMELI MAGLUMATLAR

   

  Lukman

  1579 gezek okalan

 • 14 Mart 2019, Perşenbe

  О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ТУРКМЕНИСТАНЦЕВ

  В октябре 2018 года была проведена первая конференция в Туркменистане, посвященная психическому здоровью наших граждан. Мероприятие было поддержано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), в которой были подняты актуальные вопросы психического здоровья…

  Hyzmatdaşymyz

  431 gezek okalan

Soňky teswirler

Abdullah tarapyndan ZORLANYLAN ADAMA BERILMELI ILKINJI KÖMEK makalada
Gowy teswir zorlanyan kandir ony acyp gorkezmane atyn kellesi yaly yurek aya yetip duran ruhyn gerek...
Salam lukman ejem gipertirozly zobdan ejir çekýär. Näme maslahat berip bilerisiňiz
Onsanam haysy bejeri we masahat beris bolumumine yuz tusa bolar
Cilen osusden yza galsa bejeris usuly yada bir licenyasy barmy

Ýazylanlardan