Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg

Soňky teswirler

Gahryman tarapyndan ATGULAK makalada
Salam Men Duzlydepeden Siz Atgulagy gowy tanamayan ekeniniz> Atgulagy taze yygylyp gelenden sonra...
Begmyrar tarapyndan AŞGAZAN ASTY MÄZI makalada
Salam Haýsy kesel barda sorasañbolýarmy
Gyzlgy täzeden goýdurýanlaram bar dýäler welin şol çnmaý.şo barada aýdp beräýň gyn gör...
Dawid! "Utanmazak gyz geçi götünden utanar" diýýärler. Agzyňdan çykýan paýyş sözler bols...
Lukman tarapyndan HAÝSY UZYNLYK KADA? makalada
Mekan! Ujydy ulaltmagyň netijeli usullary barada biziň saýtymyzda ýörite makala taýýarlanan...

Ýazylanlardan

Awgust 18, 2011

BRUSELLÝOZ

3959 gezek okalan

Maý 19, 2015

KANUNLAŞDYRYLAN GALYŇ

3089 gezek okalan

Mart 27, 2014

FURUNKULEZ: SEBÄBI, ALAMATLARY WE BEJERGISI

3508 gezek okalan

Mart 09, 2017

GYZLARY OKATGYN – ÝURDUŇ BEÝGELSIN!

1084 gezek okalan

Ýanwar 09, 2012

UÇUK ÝOKANÇLYGYNYŇ KÖP DÜRLÜLIGI

4036 gezek okalan

Iýul 15, 2011

MEREZÝEL KESELI

4806 gezek okalan