Image
Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg

Soňky teswirler

Men niyetim uytgän wagty turya we soň türsigim ollenýä ol ak bp yz galýa ýuwsaňam aýyrlanok...
Men niyetim uytgän wagty turya soň bolsa tursigim öllenýä we ol ak bp yz galýa ýuwsaňam aýy...
serdar tarapyndan ERKEGIŇ TOHUM SUWUKLYGY WE KOSMETIKA makalada
Lukman mende köplenç tursigim ölenýä we ak bp durýar yuwsaňam aýyrlanok nämeden aýdaýyňd...
Dogry şolar yaly gelinlere duş gelp gördm aybaşynyň öň yanynda aşgazany kellesi agryar ýön...
Balkan welaýaty Esenguly etraby tarapyndan BURNUŇ GANAMAGYNYŇ SEBÄPLERI makalada
Salam lukman? Meniň damagymda hiç-hilli agyry ýok emma suw içemde ýuwdynmam kyn hasda ikindi ç...