Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 21 Mart 2019, Perşenbe

  TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

     TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça) TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

  Hyzmatdaşymyz

  43 gezek okalan

 • 19 Mart 2019, Sişenbe

  AÝBAŞY BARADA BILINMELI MAGLUMATLAR

   

  Lukman

  398 gezek okalan

 • 14 Mart 2019, Perşenbe

  О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ТУРКМЕНИСТАНЦЕВ

  В октябре 2018 года была проведена первая конференция в Туркменистане, посвященная психическому здоровью наших граждан. Мероприятие было поддержано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), в которой были подняты актуальные вопросы психического здоровья…

  Hyzmatdaşymyz

  239 gezek okalan

 • 07 Mart 2019, Perşenbe

  AÝALLARA WE ÇAGALARA GARŞY ÖÝDÄKI ZORLUK: DÜŞÜNDIRIŞ MAGLUMATLARY

  Öýdäki (maşgaladaky) zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesidir. Emma, gynansakda, ýurdumyzda döwlet edaralary ýa aýallara we çagalara garşy zorlugyň bardygyny inkär edýärler ýa-da muňa göz ýumýarlar.…

  Lukman

  397 gezek okalan

 • 05 Mart 2019, Sişenbe

  ETIŇ KÖP IÝILMEGI RAK KESELINIŇ DÖREMEGINE GETIRIP BILERMI?

  Türkmen milli naharlarymyzyň aglaba böleginiň düzümi etden ybarat bolup, biz et we etden taýynlanan önümlersiz öz saçagymyzy göz öňüne hem getirip bilmeýäris. Onda-da dükanlarymyzda göreniňden işdäňi açýan dürli görnüşli we…

  Lukman

  473 gezek okalan

 • 28 Fewral 2019, Perşenbe

  GYSSAGLY KONTRASEPSIÝA USULLARY: GÖRKEZMELER, GAÝRAÜZÜLMELER

  Gyssagly kontrasepsiýa (rus. экстренная контрацепция) – bu goragsyz geçirlen jynsy gatnaşykdan soň meýilleşdirilmedik, islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin ulanylýan usullaryň toparydyr. Gyssagly kontrasepsiýa göwrelilikden goraýan hiç bir başga usul ulanylmadyk…

  Hyzmatdaşymyz

  345 gezek okalan

 • 22 Fewral 2019, Anna

  ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

  Suratyň awtory: KÄ

  Hyzmatdaşymyz

  565 gezek okalan

 • 21 Fewral 2019, Perşenbe

  СКАЖИ МНЕ, КАКУЮ ВОДУ ТЫ ПЬЕШЬ. И Я СКАЖУ, ЗДОРОВ ЛИ ТЫ.

  Европейская Экономическая Комиссия ООН в сотрудничестве с Региональным Экологическим Центром Центральной Азии (РЕЦЦА) опубликовала «Исследование потребностей системы мониторинга качества поверхностных водных ресурсов в Туркменистане» в сентябре 2018 г. Исследование выполнено…

  Hyzmatdaşymyz

  253 gezek okalan

Soňky teswirler

Caga alanok name etmeli tarapyndan ÇAGA GALMAGY ÜÇIN AMATLY GÜNLER makalada
Galanok caga
Şirpäki. tarapyndan AÝBAŞY BARADA BILINMELI MAGLUMATLAR makalada
Bu temadan örän peýdaly we gyzykly makalalaryňyzyň saýlamasyny hödürlediňiz. Gyzykly maglum...
by_Rejepov tarapyndan ÝÜREK NÄME ÜÇIN ÇALT URÝAR? makalada
Lukman meniñ ýatan wagtymda ýüregim döşüm agyrýar,näme sebäpdenkä,arasynda oýansam agyry...
Salam men fewralyn baslaryna aybasym boldy indide mart ayynda gija galypdyr entegem gelenok namedemk...
bal bn yuwup garynja basta meni
Mekan tarapyndan ÝÜREK NÄME ÜÇIN ÇALT URÝAR? makalada
Salam dogtar men yuregim yatykam batlamda bir minutda 150 gezek urya lukmana yuz tutayynmy yada boly...