Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg
 • 20 Oktýabr 2018, Şenbe

  LUKMANÇYLYKDA NOBEL BAÝRAGY HOWPLY ÇIŞ KESELLERIŇ IMMUN BEJERGISI ÜÇIN BERILDI

  Lukmançylyk boýunça Nobel baýragyny şu ýyl amerikan alymy Jeýms Allison bilen ýapon alymy Tasuku Hondzýo T-öýjükleri ulanmak bilen rak keselleriň immun bejeriş usulyny işläp düzendikleri üçin aldylar. Adatça adamyň immun…

  Hyzmatdaşymyz

  23 gezek okalan

 • 17 Oktýabr 2018, Çarşenbe

  TÜRKMENISTAN: KÖÇE IÝMITLERINIŇ BARLAGLARYNYŇ NETIJELERI, ÝOKANÇ DÄL KESELLERINE ELTÝÄN FAKTORLAR WE ÇAGA SEMIZLIGI

  Habaryň iňlisçesi we çeşmesi: Turkmenistan: new findings on street food, NCDs risk factors and childhood obesity. Bu habar häzire çenli diňe iňlis dilinde çap edildi. Habar Saglyk.org topary tarapyndan has…

  Hyzmatdaşymyz

  179 gezek okalan

 • 15 Oktýabr 2018, Duşenbe

  БРАК КАК СПАСЕНИЕ ОТ «ЖЕНСКИХ» БОЛЕЗНЕЙ

    "– Доктор, у меня киста яичника. Что делать? – Замуж надо выходить! Засиделась, вот, и болезни появляются!"  Как часто вы сталкиваетесь с ситуацией, когда заболевания женской репродуктивной системы связывают…

  Hyzmatdaşymyz

  147 gezek okalan

 • 10 Oktýabr 2018, Çarşenbe

  "GARAŇKY" ÇYKALGA

  Jennet beýleki gyzlar ýalydy. Men oňa kiçiräkkä iňlis dili öwredýärdim. Ol hemme gyzlar ýaly mekdebe gidýärdi, öýünde ejesine kömek edýärdi. Ol okuwy gutaryp, hünär edinip, bagtly maşgala gurmagy arzuw edýärdi.…

  Hyzmatdaşymyz

  305 gezek okalan

 • 05 Oktýabr 2018, Anna

  БУДУЩИМ МАМАМ И ПАПАМ: МОЯ ИСТОРИЯ БЕРЕМЕННОСТИ! − ЧАСТЬ 5

  Август: Третий скрининг и с чем его едят Количество тестов за этот месяц: много Количество врачей: 6 Сколько в среднем была в очереди: 30 минут Заплатила в кассу: 1500 манат…

  Hyzmatdaşymyz

  129 gezek okalan

 • 29 Sentýabr 2018, Şenbe

  DÜMEW MÖWSÜMI: SIZ SANJYM ALMAGA HOWLUGÝAŇYZMY?

  Güýz aýlary ýetip geldi, onuň yzysüre bolsa gyş pasly geler. Onuň bilen birlikde bizi möhüm işlerimizden alyp galyp, düşege ýatyrjak dümew hem peýda bolar. Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň hasabatlaryna görä,…

  Lukman

  339 gezek okalan

 • 24 Sentýabr 2018, Duşenbe

  ДЕТСКАЯ ОНКОЛОГИЯ: ИНФОРМАЦИЯ И СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

  «Помогите собрать деньги на лечение» В последнее время, попадая в туркменские сообщества в социальных сетях, я всё чаще замечаю посты о сборе средств на лечение детей больных раком. У меня…

  Hyzmatdaşymyz

  197 gezek okalan

 • 18 Sentýabr 2018, Sişenbe

  "GÖZEL BOLMAK" OGLANLARA ZERURMY?

  Öz daş keşbini, görküni daş-töweregindäki adamlaryň kabul edişi, garaýyşlary barada diňe gyzlar aladalanýarlarmy? Ýok! Mediada, kitap-jurnallarda gyzlar hakda kän gürrüň edilsede, oglanlar hem öz görki, boý-syratlaryna degişli düşünjeler, basyşlar bilen…

  Lukman

  669 gezek okalan

Soňky teswirler

Men oyunlyga salamok gelneje oz isleyan gen galyan zatlarymy aytyan
Gelneje tarapyndan AÝAL MASTURBASIÝASY: FAKTLAR WE TOSLAMALAR makalada
Tesbirçiler! Seretseşä internede girip okaýan ýaly. Emma ýazýan zatlaryňyz, berýän soragla...
Alymlaryň baýraklary gutly bolsun. Höwri köp bolsun. Açyşlarlaryň netijesini näsaglarda gör...
Men 2002 nji yyl boyum1m17sm bolyamy
Internetde saçyña sogan gowy komek etya diyip yazylypdyrmy sogan duşmesini ayyryar diya hem-de os...
Amy yalasan gyzlar nahili keyp alyamyka men gyzyklandym şoña yaladasy gelyan gyz barmy men yalasy...