Saglyk 8 ýaşady
Saglyk_8_Years_Teaser.jpg
 • 21 Mart 2019, Perşenbe

  TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR

     TÜRKMENISTANDA INÇEKESEL BILEN BAGLY FAKTLAR (PDF formatynda kitapça) TÜRKMENÇE / IN ENGLISH

  Hyzmatdaşymyz

  71 gezek okalan

 • 19 Mart 2019, Sişenbe

  AÝBAŞY BARADA BILINMELI MAGLUMATLAR

   

  Lukman

  487 gezek okalan

 • 14 Mart 2019, Perşenbe

  О ПСИХИЧЕСКОМ ЗДОРОВЬЕ ТУРКМЕНИСТАНЦЕВ

  В октябре 2018 года была проведена первая конференция в Туркменистане, посвященная психическому здоровью наших граждан. Мероприятие было поддержано Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ), в которой были подняты актуальные вопросы психического здоровья…

  Hyzmatdaşymyz

  254 gezek okalan

 • 07 Mart 2019, Perşenbe

  AÝALLARA WE ÇAGALARA GARŞY ÖÝDÄKI ZORLUK: DÜŞÜNDIRIŞ MAGLUMATLARY

  Öýdäki (maşgaladaky) zorluk Türkmenistanda her maşgala diýen ýaly täsir edýän jemgyýetçilik meselesidir. Emma, gynansakda, ýurdumyzda döwlet edaralary ýa aýallara we çagalara garşy zorlugyň bardygyny inkär edýärler ýa-da muňa göz ýumýarlar.…

  Lukman

  421 gezek okalan

 • 05 Mart 2019, Sişenbe

  ETIŇ KÖP IÝILMEGI RAK KESELINIŇ DÖREMEGINE GETIRIP BILERMI?

  Türkmen milli naharlarymyzyň aglaba böleginiň düzümi etden ybarat bolup, biz et we etden taýynlanan önümlersiz öz saçagymyzy göz öňüne hem getirip bilmeýäris. Onda-da dükanlarymyzda göreniňden işdäňi açýan dürli görnüşli we…

  Lukman

  491 gezek okalan

 • 28 Fewral 2019, Perşenbe

  GYSSAGLY KONTRASEPSIÝA USULLARY: GÖRKEZMELER, GAÝRAÜZÜLMELER

  Gyssagly kontrasepsiýa (rus. экстренная контрацепция) – bu goragsyz geçirlen jynsy gatnaşykdan soň meýilleşdirilmedik, islenilmedik göwreliligiň öňüni almak üçin ulanylýan usullaryň toparydyr. Gyssagly kontrasepsiýa göwrelilikden goraýan hiç bir başga usul ulanylmadyk…

  Hyzmatdaşymyz

  362 gezek okalan

 • 22 Fewral 2019, Anna

  ERKEK BOL-A! OGLAN AGLAMAZ.

  Suratyň awtory: KÄ

  Hyzmatdaşymyz

  586 gezek okalan

 • 21 Fewral 2019, Perşenbe

  СКАЖИ МНЕ, КАКУЮ ВОДУ ТЫ ПЬЕШЬ. И Я СКАЖУ, ЗДОРОВ ЛИ ТЫ.

  Европейская Экономическая Комиссия ООН в сотрудничестве с Региональным Экологическим Центром Центральной Азии (РЕЦЦА) опубликовала «Исследование потребностей системы мониторинга качества поверхностных водных ресурсов в Туркменистане» в сентябре 2018 г. Исследование выполнено…

  Hyzmatdaşymyz

  262 gezek okalan

Soňky teswirler

Kerim tarapyndan PROTEIN ADAM ÜÇIN ZYÝANLYMY? makalada
Maslahatyna sag bol
Aziza tarapyndan OKUW SYNAGLARYNA NÄHILI TAÝYNLANMALY? makalada
Men suit wagt okuwa tayyarlyk goryan. Mana TDLU-nin gecen ylky soraglaryny ugratsanyz.ozmi sol sorag...
Mahri tarapyndan NÄDIP 30 KG HORLANYP BOLAR? makalada
Salam lukman men horlanmak.isleyan.men çagaly.emdiryan .garnym uly bolup galdy.
Daşky gemaroydan ejir çekyan dün başlady wişnewski maz yapyan hazira üytgeşme yok hayyş edya...
Lacyn tarapyndan ÝÜZÜŇ DERISI BARADA ALADA ETMEK makalada
Salam lukman.Men yuzumde duwurtikler bar sona garsy name etmeli?