Saglyk 7 ýaşady
abort-caklendirmeler_17072018.jpg

Soňky teswirler

Etjek adam gabanyp gysyp saklaňdada etmäge pursat tapar döreder,etmejek adamy öz erkine goybere...
Etjek adam gabanyp gysyp saklaňdada etmäge pursat tapar,döreder etmejek adamy öz erkine goybere...
Myrat tarapyndan AGYZ TURŞAMAGYNYŇ SEBÄPLERI makalada
Salam lukman men agzym gaty ajaya 2 aý barem ayrylanok näme sewapden beyleka men agsazanymam agyrl...
Jumagelli : Harmatly lukman siden haýyş mende gyjynma alamaty 15-20 sekunt aralykda bolýar...
Nahilli lukmana yuz tutyp bolyar?!
Rahym tarapyndan JYNSY HÖWESI NÄDIP DÖREDIP BOLÝAR? makalada
Gyzyn agzyna bermek dogrymy ya-da dogry dalmi shol kop ar ayal arasyndada bolyar sheyle yagdaylar...